Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op alle websites, tools, documenten en e-mailberichten van International Financial Community ComHumans B.V., hierna te noemen IFC ComHumans B.V. of aan IFC ComHumans B.V. gelieerde ondernemingen die naar deze disclaimer verwijzen.

Algemeen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met IFC ComHumans B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

IFC ComHumans B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. IFC ComHumans B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij eventueel via hyperlinks verwijzen.

Website

Gebruik materialen van de website

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet verspreidt of kopieert, of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de materialen liggen bij IFC ComHumans B.V., tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt op de website, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij we dit nadrukkelijk bij het materiaal hebben aangegeven.

Inhoud van de website

Alle gepubliceerde data wordt met uiterste zorg behandeld en betrouwbaar en actueel weergegeven. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. IFC ComHumans B.V., net als de aan ons gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via deze website of via andere media op het internet, alsmede technische storingen.

Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen op de website

Wij behouden ons het recht voor om de informatie aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

Documentie

Inhoud van de documentatie

De informatie in onze documentatie is vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Op geen enkele wijze kunnen rechten aan de informatie ontleend worden. Wij besteden uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. IFC ComHumans B.V.. net als de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van deze informatie.

Gebruik van materialen uit de documentatie

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij IFC ComHumans B.V. Kopiëren, verspreiden en/of elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming, tenzij dit bij specifieke materialen is aangegeven.

E-mail

E-mailberichten kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Deze berichten zijn dan altijd uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer je een bericht per abuis ontvangt, dan verzoeken we je zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen ([email protected]) en eventueel gemaakte afdrukken van het bericht te vernietigen. Indien de e-mail niet aan jou is gericht, is het niet toegestaan het bericht en de daarin opgenomen informatie te gebruiken, te kopiëren of te openbaren.

E-mailberichten zijn ter informatie, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het bericht, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit het bericht blijkt.

Tools

Gebruik materialen en technieken van de tools

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de materialen en technieken binnen de tools die wij beschikbaar stellen, liggen bij IFC ComHumans B.V., tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het niet toegestaan enig materiaal of techniek dat verstrekt wordt via de tools, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij dit nadrukkelijk bij de tools staat aangegeven.

Inhoud van de tools

Wij besteden altijd uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. IFC ComHumans B.V., net als de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers, zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste inkomsten als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via de tool, alsmede technische storingen. Aan de informatie binnen de tools kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Gebruik van de tools

Wij zijn niet verantwoordelijk voor, bewust of onbewust, onjuist gebruik van de tools.

Wijzigingen in de tools

Wij behouden ons het recht voor om de tools te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.comhumans.com op deze pagina.

Contact

Voor vragen over deze disclaimer kun je contact met ons opnemen via [email protected]

Cookies

IFC ComHumans B.V. gebruikt cookies om je gebruikservaring te verbeteren en om je relevantere advertenties te laten zien in de webshop. Deze cookies stellen ons en derde partijen in staat om jouw surfgedrag te volgen en te verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Door verder te gaan op de site accepteer je onze cookies. Wil je meer weten? Ga naar onze Privacy en Cookie statement.

Privacy & Cookie beleid
Instellingen