Privacy & Cookies

Privacy Beleid

International Financial Community ComHumans BV, hierna IFC ComHumans BV te noemen, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.comhumans.com
Postbus 109
9670 AC WINSCHOTEN
The Netherlands

+31 6 43462535

Functionaris Gegevensbescherming ComHumans:
Ton van Wijk
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

IFC ComHumans BV verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ComHumans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • ComHumans analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • ComHumans volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • ComHumans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

IFC ComHumans BV neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IFC ComHumans BV) tussen zit. IFC ComHumans BV gebruikt daarvoor het ComHumans platform en haar Customer Relation Marketing systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IFC ComHumans BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (persoonsgegevens > altijd > zolang je abonnee van IFC ComHumans BV blijft. Je hebt uiteraard het recht om vergeten te worden. Daartoe heeft IFC ComHumans BV een speciale ‘deactiveer mijn account (AVG)’ button gemaakt in jouw persoonlijke backoffice onder het tabblad ‘profiel’.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kleurenkopie van je geldige identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

IFC ComHumans BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IFC ComHumans BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IFC ComHumans BV gebruikt (of kan gebruik maken van) functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. IFC ComHumans BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting deze link.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account (pagina ‘Profiel’ in je backoffice). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kleurenkopie van je geldige identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. IFC ComHumans BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

IFC ComHumans BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IFC ComHumans BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar: [email protected].

ComHumans heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • Twee-factor-authenticatie of 2FA is een extra beveiligingslaag. Hierbij gebruik je naast je wachtwoord nog een tweede vorm van beveiliging voor je account. Met de 6 cijferige code maak je je persoonlijke account stukken veiliger. 2FA is bij ComHumans beschikbaar via een authenticator app.

 • IP-adres beveiliging

 • IFC ComHumans BV gebruikt Captcha als methode voor spambeveiliging.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Testen van Bèta versies

 • Als bèta tester erkent en stemt u ermee in dat:
 • Het bèta / testnet van ComHumans Platform geen officieel product is en niet officieel is vrijgegeven door IFC ComHumans.
 • Het Platform mogelijk niet correct werkt, niet in definitieve vorm of volledig functioneel is.
 • Het Platform fouten, ontwerpfouten of andere problemen kan bevatten.
 • Het misschien niet mogelijk is om het Platform volledig functioneel te maken.
 • De via het Platform verkregen informatie mogelijk niet nauwkeurig is en mogelijk niet nauwkeurig overeenkomt met informatie uit een database of andere bron.
 • Gebruik van het Platform kan leiden tot onverwachte resultaten, verlies van gegevens of communicatie, project vertragingen of andere onvoorspelbare schade of verlies.
 • ComHumans niet verplicht is om een commerciële versie van het Platform vrij te geven.
 • ComHumans het recht heeft om de ontwikkeling van het Platform te allen tijde en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid jegens U stop te zetten.

Cookies

IFC ComHumans B.V. gebruikt cookies om je gebruikservaring te verbeteren en om je relevantere advertenties te laten zien in de webshop. Deze cookies stellen ons en derde partijen in staat om jouw surfgedrag te volgen en te verzamelen, zowel binnen als buiten onze website. Door verder te gaan op de site accepteer je onze cookies. Wil je meer weten? Ga naar onze Privacy en Cookie statement.

Privacy & Cookie beleid
Instellingen